Viete, ako si vybrať poľnohospodárske striekacie čerpadlo?

Update:16-04-2021
Summary: Poľnohospodárske postrekovacie zariadenie používa mnoho poľnohospodárov na ochranu svojich plodín a na ochranu pre...
Poľnohospodárske postrekovacie zariadenie používa mnoho poľnohospodárov na ochranu svojich plodín a na ochranu pred škodami spôsobenými škodcami, počasím alebo zvieratami. Používanie týchto strojov je veľmi efektívny spôsob, ako vykonať svoju prácu, pretože väčšina z nich dokáže postriekať oblasť širokú niekoľko yardov a dlhú niekoľko yardov. Aby bolo možné používať poľnohospodárske postrekovacie čerpadlo, je potrebné mať k dispozícii pracovnú vodu, pretože mnohé z týchto strojov spotrebúvajú veľké množstvo vody. Pred kúpou je tiež dôležité mať základné informácie o tom, ako rôzne časti fungujú a čo robia.
Poľnohospodárske čerpadlo je v zásade mechanický stroj, ktorý funguje pomocou vzduchového kompresora. Vzduchový kompresor umožňuje užívateľovi zvýšiť tlak v čerpacej trubici, čo zase zvýši tlak nasávaného vzduchu čerpadla na vyššiu úroveň. Akonáhle je tento proces spustený, proces čerpania bude pokračovať, kým nie je dostatočný prúd vzduchu na dokončenie postreku. K dispozícii sú rôzne typy čerpadiel v závislosti od typu potrebnej aplikácie a samotnej aplikácie.
Na postrek plodín sa bežne používajú dva typy čerpadiel - rotačné a skrutkové. Rotačné čerpadlá sa spravidla používajú pri malých postrekoch a poskytujú konzistentné pokrytie postrekom. Tieto stroje sa najčastejšie nachádzajú v kombinovaných modeloch alebo modeloch traktor/oj. Rotačné trysky sa zvyčajne používajú v aplikáciách, kde jednotnosť nie je problémom; inými slovami, rovnakú aplikáciu je možné vykonať s rôznymi dýzami. Skrutkové čerpadlá na druhej strane poskytujú agresívnejšiu aplikáciu striekaním a zvyčajne sa používajú tam, kde je potrebné väčšie krytie.
Existujú aj špecializované typy čerpadiel, ktoré sa používajú na ochranu určitých plodín pred určitými škodcami alebo na ochranu určitých záhonov pred určitým hmyzom. Rotujúce čerpadlo sa napríklad často používa na ochranu lucerny pred šírením spór do okolitých oblastí. Tento typ čerpadla je vyrobený z rotora s tryskou, ktorá je k nemu pripevnená, a rotačný účinok rotora je možné zmeniť, aby sa zabránilo šíreniu spór alebo hmyzu do rôznych častí pestovateľskej oblasti. Ostatné typy čerpadiel sú namontované nad pôdou na vrchu záhonov alebo polí. Tieto stroje vystreľujú jemné častice, ktoré pristanú na zemi a spoja sa s minerálmi v pôde. Jemné častice sa potom usadzujú v koreňoch rastlín a bránia im absorbovať postrek škodcov alebo insekticídov.
Tvary rozprašovacích trysiek sa navyše líšia aj podľa druhu potrebnej aplikácie. Široká striekacia tryska na jedno použitie je vhodná na ľahké striekanie alebo aplikáciu na malé plochy. Adaptér na hrot však môže byť pripevnený k širšej striekacej dýze a poskytuje účinný postrek pre ťažšie aplikácie. Nakoniec môžu byť niektoré rozprašovacie dýzy pripevnené k zdroju vody a nasmerované na cieľ; napríklad postrekovacia tryska nasmerovaná na koreňovú plodinu by urobila lepšiu prácu ako postrekovacia dýza pripevnená k zavlažovaciemu nástroju.
Je dôležité investovať do poľnohospodárskeho postrekovacieho čerpadla, ktoré je vyrobené z odolného materiálu, je ľahké a ľahko sa prenáša a je navrhnuté špeciálne na aplikáciu pesticídov alebo iných postrekov. Tiež by ste mali zvážiť kúpu čerpadla, ktoré je napájané batériou, aby sa dalo používať aj bez elektriny. Musíte sa však uistiť, že typ batérie, ktorý si kúpite, je vhodný na účel, na ktorý ho chcete použiť, pretože existuje veľa typov a nie všetky sú vhodné na použitie v postrekovačoch. Predtým, ako sa rozhodnete, uistite sa, že rozumiete požiadavkám postrekovej práce a postrekovacieho systému, ktorý budete používať.